nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

เฮ้อ…กว่าจะเข้าเว็บได้ พฤษภาคม 17, 2007

Filed under: บ่นไป ตามใจฉัน — nesterretsen @ 8:59 pm

 ไม่รู้ไปติดอะไร ที่ไหน พี่แกขึ้น Network Error ! ทั้งวันเลย สุดยอดจริงๆ