nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

ครึ้มขนาดนี้…ท่าทางฝนจะตกหนักนะเนี่ย มิถุนายน 22, 2007


 

ไม่มีไรหรอก แค่จะบอกว่าวันนี้ว่างมากๆ 555

แล้วเดินทางหลายสิบลี้ เพื่อหาเส้นทางใหม่ ที่ยังไม่รู้จุดหมาย

กลับมาถึง ฟ้าครึ้ม…มืดน่ากลัวจัง