nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

ล่าสุด Mazda 6 (Atenza) : งาม เฉี่ยว ดีเหมือนกันนะ สิงหาคม 8, 2007

Filed under: สี่ล้อและสองล้อ,MAZDA — nesterretsen @ 12:55 am
Tags:

ไม่รู้ว่าพี่ด้า บ้านเราจะกล้าเข็น Mazda 6 (Atenza) มาสู้กับ Camry ขาใหญ่จากพี่ต้า..แล้วก็ Accord ใหม่ของพี่ฮอนที่กำลังจะเปิดตัวถล่มขาใหญ่ทั้งหลาย ถ้าพี่ด้ากล้าเอามาจริง ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ เอาซักที่ 3 รองจาก ฮอน กะ ต้า ก็น่าจะสุดยอดแล้วจ๊า

ข้อมูลอ้างอิง : Nihon Car