nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

MAZDA 2 แต่งแบบงามๆ มาให้ดูกันอีกรอบ ทั้ง 2 ประตู และ 4 ประตู เมษายน 3, 2009


มีแต่รูปล้วนๆนะครับ จะทะยอยหามาลงเรื่อยๆครับ

คันนี้ แต่งเต็มตรีน สุดงาม

(more…)