nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

คิดได้ไง…ขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน !?@#$%&@! พฤษภาคม 11, 2009


แค่ปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันในบ้านเรามันก็ไม่ค่อยได้สอดคล้องกับตลาดโลกอยู่แล้ว แถมเวลาขึ้น มันขึ้นทีละ 60-80 สตางค์ แต่เวลาลด มันลดแค่ 50 สตางค์

ก่อนเป็นรัฐบาลบอกจะลดราคาน้ำมัน …. แต่ดั๊นหาเงินไม่เป็น เก็บเงินไม่เข้าเป้า เลยต้องขูดเลือดประชาชน
ดูท่าทางจะได้กลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกรอบในเร็ววันนี้แน่ๆ ถ้ายังไม่คิดจะยกเลิกการขึ้นภาษีน้ำมัน

ส่วนตัวผมเอง เห็นด้วยนะกับการเก็บภาษีอบายมุข เพราะมันเป็นส่วนที่ทำลายสุขภาพ
แต่เรื่องภาษีน้ำมันเนี่ย แค่ได้ยินว่าจะขึ้น ก็อารมณ์ขึ้นตามไปด้วย
น้ำมันขึ้น….
ข้าวของทุกอย่างราคา….แพงขึ้น แน่นอน

รูปภาพประกอบจาก : http://editor.212cafe.com/gallery/index.php?showimage=4719