nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

Nissan Tiida หน้าใหม่ มาแล้วจ้า ตุลาคม 16, 2009

Filed under: สี่ล้อและสองล้อ,NISSAN,Tiida — nesterretsen @ 10:06 pm


แวะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nissan.co.th / ข่าวจาก Manager.co.th