nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

Toyota Altis ฉบับไมเนอร์เชนจ์ สวยขึ้นเป็นกอง สิงหาคม 7, 2010ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.toyota.co.th/altis/

 

ราคา Toyota Altis minorchange มาแล้วจ๊า


2.0V Navi A/T สีขาวมุก 1,204,000 บาท
2.0V Navi A/T 1,194,000 บาท
2.0V A/T 1,054,000 บาท
2.0G A/T 969,000 บาท
1.8 G A/T 919,000 บาท
1.8 E A/T 864,000 บาท
1.6 G A/T 834,000 บาท

1.6 E CNG A/T 854,000 บาท
1.6 E A/T 799,000 บาท
1.6 J A/T 779,000 บาท
1.6 J M/T 751,000 บาท

1.6 CNG M/T 756,000 บาท

ข้ิอมูลจาก : toyota