nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

Suzuki SX4 ล่าสุดที่ซูซูกิภูมิใจเสนอสู่ชาวไทย ธันวาคม 3, 2010

Filed under: สี่ล้อและสองล้อ,SUZUKI,SX4 — nesterretsen @ 7:53 am
Tags: , ,

ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ เพราะรถเล็กๆเนี่ย ต้องซูซูกิครับ เจ้าตลาดที่แท้จริง
ขอบคุณ : http://www.media.suzuki.com/auto/

 

One Response to “Suzuki SX4 ล่าสุดที่ซูซูกิภูมิใจเสนอสู่ชาวไทย”

  1. Arttuxx Says:

    ส่วนตัวรู้สึกชอบ Swift มากกว่าครับ 😉


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s