nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

กลับมาอีกครั้ง หลังห่างหายไปนานมากๆ มิถุนายน 14, 2018

Filed under: บ่นไป ตามใจฉัน — nesterretsen @ 4:11 pm

ลองกลับมาบ่นๆ เรื่อยๆ เปื่อยๆ ทาง ibaraki ต่อดีกว่า