nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

รับติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง ไฟฟ้า ประปา งานซ่อมบำรุงทั่วไป ฝ้าเพดาน ปั๊มน้ำ โคมไฟ ปลั๊กซ์ไฟ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า ฯลฯ มีนาคม 6, 2010


รับติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง ไฟฟ้า ประปา ล้างแอร์บ้าน

งานซ่อมบำรุงทั่วไป ฝ้าเพดาน ปั๊มน้ำ โคมไฟ ปลั๊กซ์ไฟ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ราคาไม่แพง โดยช่างผู้ชำนาญงาน

ช่างน้อย 082-199-5925 / ช่างปั๊ป 087-794-7957

ประตูน้ำพระอินทร์ / โรงแรมแมนฮัตตั้น / นวนคร