nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

เมื่อ Toyota เปิดตัว Camry Hybrid รถไฮบริดคันแรกที่ผลิตจากเมืองไทย กรกฎาคม 28, 2009


ScreenHunter_02 Jul. 28 13.24
หลังจากปล่อย Teaser ออกมาโฉบเฉี่ยว แสดงความล้ำของเครื่องยนต์ไฮบริดให้เราได้ชมกันมาหลายเพลา และแล้วก็ถึงเวลาปล่อยของกันจริงๆจัีงๆ เสียที กับ TOYOTA CAMRY HYBRID ซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดคันแรกที่ออกจากสายพานการผลิตในบ้านเรา (more…)