nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

Nissan MARCH Bolero เวอร์ชันพิเศษจากญี่ปุ่น กรกฎาคม 14, 2010ข้อมูลอ้างอิงจาก : nissan.co.jp